FORSIDEN

VELKOMMEN TIL

FINANSRINGEN AS

Vårt fokus gir deg trygghet som kunde

Vårt hovedfokus er langsiktig forvaltning for å bevare formuer, samt å levere konkurransedyktig avkastning til lavest mulig risiko. I dagens samfunn overføres store verdier til neste generasjon. Vi bistår med arveplanleggingen slik at verdier sikres på best mulig måte.

 

FinansRingen AS er tilknyttet Invento Kapitalforvaltning AS, et verdipapirforetak med konsesjon fra Finanstilsynet til å utføre investeringsrådgivning samt mottak og formidling av ordre i finansielle instrumenter.

 

Vi jobber systematisk med risikostyring i våre kunders porteføljer. Vi har stort fokus på likvide verdipapirer, men tilbyr også forvaltning gjennom eiendom, shipping, private equity og annet.

 

For mer info om forvaltningsstrategi, faktaark, rapporter samt alminnelige forretningsvilkår se: www.invento.no

Om oss

 

FinansRingen AS er tilknyttet Invento Kapitalforvaltning AS, et verdipapirforetak med konsesjon fra Finanstilsynet.

 

Les mer >>

Kontakt oss

 

Vi her her for deg, så ta kontakt for spørsmål eller ønske om en uforpliktet samtale.

 

Les mer >>

LES OM VÅRE TJENESTER UNDER

Finanshjulet

Dine interesser samlet under ett !

Vårt hovedfokus er å bistå formuende privatpersoner med å bevare deres formuer, samt å levere konkurransedyktig avkastning til lavest mulig risiko.

 

  • Langsiktig forvaltning
  • Konkurransedyktig avkastning
  • Arveplanlegging
  • Formueforvaltning
  • Investerings strategi
  • Personforsikring og pensjon
  • Livsforsikring – Liv – Uførhet
  • Behandlingsforsikring

Kapitalforvaltning

Formuesforvaltning

FinansRingen AS bistår formuende privatpersoner med å kapitalsikre og bevare deres formuer. Vi legger vekt på en langsiktig strategi, risikostyring og oppfølging underveis for å ivareta formuen. Mange formuer er ment å vare i generasjoner. Korrekt tilpasset forvaltning er derfor sentralt også her.

 

Vi forvalter også midler gjennom investeringsselskaper. Hvert enkelt investeringsselskap har spesifikke målsetninger og behov. Basert på investeringsselskapets risikotoleranse og tidshorisont bygger vi en portefølje som maksimerer avkastningen til avtalt risiko.

 

 

Investeringsstrategi

De viktigste forutsetningene for en vellykket langsiktig forvaltningsstrategi er riktig fordeling av aktivaklasser og en regelmessig rebalansering av denne fordelingen.

 

Vår anbefalte portefølje vil alltid være investorspesifikk og tilpasset eventuelle muligheter eller begrensninger investoren har på sin kapital.

Vi benytter i all hovedsak aktivaklassene aksjer og renter i utarbeidelsen av investeringsporteføljer. Vi anbefaler porteføljer basert på investors investeringshorisont, eventuelle forpliktelser, regulerte begrensninger og investors øvrige risikotoleranse.

 

Invento har en langsiktig tilnærming til kapitalforvaltning som også gjenspeiles i en langsiktig tilnærming til våre klientrelasjoner.

 

Vår viktigste jobb er å ta riktige beslutninger for våre klienter uansett markedsforhold, og spesielt under ekstreme markedsforhold.

Personforsikring og pensjon

Arv

Arveplanlegging gir trygghet

Mange forsikrer huset,båten, bilen og verdisakene, men glemmer seg selv og familien. Hva ville du gjøre hvis du selv eller en av dine nærmeste...

...blir arbeidsufør og mister inntekten?

Da møter du en helt ny tilværelse. Inntektene endres drastisk mens utgiftene består eller øker. Du kan få behov for ekstra hjelp og medisiner. Du må i noen tilfeller bygge om boligen eller flytte.

...faller fra?

De etterlatte må dekke de samme faste kostnadene.

Kanskje blir det nødvendig å selge boligen og flytte til et annet sted fordi gjelden tynger for mye.

Utførepensjon

Faren for at du blir arbeidsufør er mye større enn faren for at huset ditt skal brenne ned.

Likevel er det mange som ikke har tenkt gjennom de økonomiske konsekvensene av uførhet.

Utbetalingene fra folketrygden er mest for å kunne overleve, ikke opprettholde den enkeltes levestandard.

Uførepensjon er en kjærkommen ekstrainntekt for å lettere takle den nye hverdagen.

Lang erfaring

Autorisert Finansrådgiver/ Daglig leder Bjørn Erling Husa har mange års erfaring med løsningsorientert arveplanlegging av finans og eiendom.

Arveplanlegging gir trygghet

Vi skreddersyr en løsning som passer deg og din familie, og som stemmer overens med deres ønsker og behov.

Har du spørsmål eller ønsker å vite mer om dine muligheter?

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

FinansRingen AS, Rådhusgata 15, 3211 Sandefjord

Telefon: 93 22 01 11, Epost: beh@finansringen.no, www.finansringen.no